Орон сууц

60 сая

40% урьдчилгаа, 3+ жил хугацаатай Хувь лизинг

154 сая

50% урьдчилгаа, 1 жил хугацаатай Хувь лизинг

104.5 сая

50% урьдчилгаа, 1 жил хугацаатай Хувь лизинг

Хашаа байшин

40 сая

Лизинггүй

28 сая

50% урьдчилгаа, 1 жил хугацаатай Хувь лизинг

45 сая

50% урьдчилгаа, 1 жил хугацаатай Хувь лизинг

35 сая

60% урьдчилгаа, 1 жил хугацаатай Хувь лизинг

20 сая

30% урьдчилгаа, 1 жил 6 сар хугацаатай Хувь лизинг